Poliittisen imagon rakentaminen

political-imagePositiivisen imagon luominen on tärkeää poliittisesta urasta haaveilevalle tai alalla jo työskentelevälle. Erilaiset mediat, niin sanomalehdet kuin uutissivustot, seuraavat poliittisia johtajia tarkkaan ja kirjoittavat julkisuudessa hyvin yksityiskohtaisia, jopa yksityisiä, asioita. Julkinen imago vaikuttaa merkittävästi äänestäjiin ja poliittisen uran jatkumiseen. Yksikin varomaton lausunto saattaa vaarantaa monen vuoden työn. Suomen historia on täynnä tapauksia, joissa poliittinen johtaja on joutunut luopumaan vallasta harkitsemattoman lauseen takia. Tämän vuoksi poliitikon on tärkeää joka vaiheessa olla tietoinen siitä, millaisen kuvan hän välittää itsestään.

Erityisesti Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla vastustajaa pyrittiin lokaamaan medioissa kaikin tavoin. Suomeenkin on rantautunut viime aikoina erilaisten medioiden pyrkimys vaikuttaa merkittävästi äänestäjiin. Erilaisia galluppeja on julkaistu jo pitkään vaalien alla, mutta viime aikoina vaalituloksiin on yritetty vaikuttaa ruotimalla poliitikkojen elämää iltapäivälehtien etusivuilla. Poliitikolta vaaditaan asiaosaamisen lisäksi monia muitakin taitoja. Taitavat esiintyjät ja vahvat johtajat lisäävät äänestäjien äänestysinnokkuutta. Erityisesti vaalien alla kaikki ehdolla olevat poliittiset johtajat pyrkivät aktiivisesti esiintymään kansan keskuudessa ja tuomaan esiin parhaat puolensa. Poliittisilla johtajilla on omat tiedotuskanavansa, kuten erilaiset sosiaaliset mediat, joiden kautta he voivat olla suoraan yhteydessä äänestäjiin. Taitavat poliitikot pyrkivätkin käyttämään erilaisia medioita hyväkseen esiintyäkseen niissä hyvässä valossa.

Menestyvä imago rakentuu kovalla työllä ja onnistuneella viestinnällä. Politiikan johtohahmot vaikuttavat aktiivisesti imagonsa esittämisestä, vaikka loppupeleissä myös poliittisilla toimittajilla on valtaa määritellessään artikkeleidensa sävyä. Vaikka media pyrkii näyttäytymään puolueettomana uutisoijana, toimittajan omat mielipiteet ja näkemykset voivat vaikuttaa aiheiden painotukseen tai jopa tekstin sävyyn. Aloittelevan poliitikon kannattaa pitää mielessä, että sanomalehtien luoma kuva saattaa helposti olla yksioikoinen tai keskittyä vain tiettyihin ominaisuuksiin tai asioihin. Avoin ja rohkea esiintyjä, joka uskaltaa ilmaista itseään, pystyykin vaikuttamaan enemmän julkiseen kuvaansa kuin taka-alalle ujoutensa vuoksi jäävä.

Poliittinen imago rakennetaan pitkäjänteisellä työllä, jossa on huomioitava pienetkin yksityiskohdat. Imagoa rakennettaessa kannattaa hyödyntää erilaisissa osa-alueissa ammattilaisten apua. Onnistunut valokuva, joka kuvaa ehdokkaan positiivisessa valossa, naseva teksti vaalimainoksessa ja erityisesti vahva esiintymistaito siivittävät jokaisen ehdokkaan äänestäjien suosioon ja sitä kautta onnistuneelle poliittiselle uralle.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *